Gabibnety psychologiczne - Bydgoszcz

Psychologowie Bydgoszcz


DELTA Centrum Pomocy Psychologicznej i Edukacji S.C.

85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 22/56 0-52 345-16-58 www.delta-psychoterapia.pl


Ośrodek Psychoterapii i Promocji Zdrowia ANTIDOTUM

Nasz ośrodek zajmuje się ambulatoryjną psychoterapia dorosłych, jak i dzieci. Psychoterapia dorosłych - terapia psychodynamiczna oparta o paradygmat psychoanalityczny. Ośrodek prowadzi zarówno terapię indywidualną, jak i grupową oraz terapię małżeńską. W ramach psychoterapii dzieci i młodzieży oferujemy również konsultacje i porady dla rodziców, Warsztaty Dobrego Rodzica, diagnozę zaburzeń u dzieci.
Bydgoszcz, ul. Leona Wyczółkowskiego 8 +48 509 244 903 www.antidotum-terapia.pl

Gabinet psychologiczny Paulina Maćkowska

Pracuję z osobami:

DOROSŁYMI:
• będącymi w trudnej sytuacji życiowej
• matkami z cechami depresji poporodowej
• z zaburzeniami emocjonalnymi
• cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych
• przeżywającymi poczucie braku satysfakcji z życia
• małżeństwami doświadczającymi trudności we wzajemnym porozumieniu w kryzysie małżeńskim/ partnerskim
• nie radzącymi sobie ze stratą bliskiej osoby

MŁODZIEŻĄ I DZIEĆMI:
• z zaburzeniami psychosomatycznymi (bóle brzucha, astma oskrzelowa, wrzody itp.)
• przewlekle chorymi (nieswoiste zapalenie jelita, zespół złego wchłaniania)
• z zaburzeniami odżywiania
• z zaburzeniami lękowymi
• z trudnościami w radzeniu sobie z różnymi sytuacjami życiowymi np. rozwód rodziców
• z zaburzeniami nastroju
• z zaburzeniami emocjonalnymi - z niską samooceną i poczuciem własnej wartości
• z zaburzeniami zachowania
• z trudnościami w relacjach interpersonalnych
• ADHD
Bydgoszcz, ul. Gdańska 123/16 666043410 www.gabinet-psychologiczny.otobiznes.pl

INTEGRUM Centrum Psychoterapii Integratywnej i Psychoedukacji

Konsultacja psychologiczna. Psychoterapia indywidualna. Interwencja kryzysowa. Psychoterapia grupowa. Psychoterapia małżeńska. Psychoterapia rodzinna. Treningi i warsztaty.
85-072 Bydgoszcz, Plac Weyssenhoffa 2/6 691 70 52 38 www.centrum-integrum.pl

DYNAMIS. Gabinet psychologiczny. Psychoterapia. Katarzyna Gerlach

85-097 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 24 lokal 5 0 698-641-028 www.psycholog-bydgoszcz.pl

TERAPEUTICA Zespół Psychoterapeutyczno - Szkoleniowy

85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 54 poczta@terapeutica.pl www.terapeutica.pl

Specjalista Psychiatra, Psychoterapeuta lekarz med. Maciej Klimarczyk

Bydgoszcz - ul. Piotra Skargi 3 0 609 473 342 www.psychiatrabydgoszcz.pl

Poradnia Psychologiczna "VIA" S.C.

Bydgoszcz, ul. Wyczółkowskiego 8 0 509 244 903 www.poradniavia.pl

Lek. Jakub Woźniak - specjalista psychiatra, psychoterapeuta

Bydgoszcz, ul. Czerkaska 32/6-7 0 695 074 207 www.PrzyjaznyPsychiatra.pl

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO oraz Profilaktyki i Wspierania Rozwoju HEAL

85-072 Bydgoszcz, Plac Weyssenhoffa 2/6 052 520-30-48 www.heal.pl