Artykuły psychologiczne

Pomoc psychologiczna

Na czym polega pomoc psychologiczna?

Pomoc psychologiczna Pomoc psychologiczna to niezwykle szerokie pojęcie obejmujące całość działań psychologicznych, skierowanych na pomoc w utrzymaniu zdrowia psychicznego jednostki. Wbrew powszechnej opinii, pomoc psychologiczna nie obejmuje jedynie poradnictwa psychologicznego czy psychoterapii, ale również działania nastawione na prewencję oraz promocję zachowań prozdrowotnych. Można więc wyróżnić w ramach pomocy psychologicznej działania dalsze – skierowane na edukację społeczną, tworzenie programów profilaktycznych (które minimalizują ryzyko tego, że zaburzenia psychiczne i trudności psychologiczne się pojawią) i prowadzenie badań nad sposobami zachowania zdrowia psychicznego, oraz pomoc psychologiczną bliższą, nastawioną na doraźną pomoc osobom będącym w kryzysie.

Poradnictwo i pomoc psychologiczna - ośrodki

Pomoc psychologiczna realizowana jest zarówno przez ośrodki prywatne, jak i ośrodki państwowe (na zasadzie kontraktów z NFZ). W ośrodkach, które mają umowy z funduszem zdrowia, możliwa jest bezpłatna pomoc psychologiczna. Oczywiście ta darmowa pomoc psychologiczna przysługuje osobom ubezpieczonym. Osoby nie ubezpieczone, mogą doraźnie korzystać z pomocy psychologicznej oferowanej przez ośrodki interwencji kryzysowej oraz niektóre fundacje, które oferują darmową pomoc psychologiczną przez internet. Wiele fundacji zajmujących się szczególnymi problemami (takimi jak DDA, problemy homoseksualizmu czy samookaleczeń również przyjmuje pacjentów bezpłatnie). Do poradni psychologicznej nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego. Z pomocy psychologicznej realizowanej odpłatnie może korzystać każdy – wystarczy umówić się telefonicznie na spotkanie z psychologiem. Przez prywatne gabinety realizowana jest również psychoterapia, we wszystkich możliwych formach i kierunkach.

Pomoc psychologiczna dla dzieci

Pomoc psychologiczna dzieciom zapewniona jest w szkole - psycholog szkolny (lub pedagog) dysponuje wystarczającymi umiejętnościami, aby móc zaoferować dziecku pomoc psychologiczną, rozpoznać trudności i w razie potrzeby skierować dziecko do poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innego, specjalistycznego ośrodka, w którym dziecko uzyska właściwą pomoc. Zasady działania ośrodków oferujących pomoc psychologiczną dla dzieci określają rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Aby dziecko mogło uzyskać pomoc psychologiczną, konieczna jest zgoda rodziców (w formie pisemnej). Jeśli rodzice nie wyrażają zgody na objęcie dziecka pomocą psychologiczną, taką zgodę może wydać sąd opiekuńczy – w praktyce więc, takie sytuacje zdarzają się jedynie w przypadku przemocy w rodzinie lub w sytuacji, kiedy zagrożone jest życie dziecka. Przy typowych kryzysach, dziecko którego rodzinie nie wyrażają zgody na pomoc psychologiczną najczęściej pozostawiane jest same sobie.

Pomoc psychologiczna młodzieży

W przypadku młodzieży pomoc psychologiczna oferowana jest również przez szkoły, uczelnie lub ośrodki interwencji kryzysowej. Pełnoletnia osoba może też skorzystać z odpłatnej pomocy psychologicznej, jeśli tylko dysponuje odpowiednimi środkami.

Pomoc psychologiczna 24h - gdzie uzyskać?

Całodobowa pomoc psychologiczna oferowana jest też przez ośrodki interwencji kryzysowej, które znajdziemy w całym kraju. Pomoc psychologiczna oferowana przez ośrodki jest bezpłatna, ale pamiętać należy, że ośrodki interwencji kryzysowej oferują pomoc doraźną, w sytuacji kryzysu. Nie są to więc miejsca, w których prowadzona jest psychoterapia w dłuższej perspektywie czasowej. Ośrodki interwencji kryzysowej nie leczą też takich zaburzeń jak depresja, nerwica czy zaburzenia odżywiania.

« powrót do: Artykuły psychologiczne