Artykuły psychologiczne

Profesjonalna pomoc psychologiczna

Profesjonalna pomoc psychologiczna Konsultacje psychologiczne mogą być realizowane przez... no właśnie – brak ustawy o zawodzie psychologa (a raczej brak narzędzi wykonawczych) spowodował, że jak na razie, pomoc psychologiczna może być realizowana praktycznie przez każdego. Oczywiście w Polsce działają różnego rodzaju stowarzyszenia, które dbają o to, aby pomoc psychologiczna była realizowana w sposób profesjonalny, ale i tak warto wiedzieć, czego się po wizycie u psychologa spodziewać.

Diagnoza psychologiczna

Każda pomoc psychologiczna musi zawierać w sobie element diagnozy psychologicznej, w czasie której, psycholog podejmuje się oceny problemu pacjenta i stawia diagnozę, dotyczącą charakteru trudności oraz możliwego dalszego postępowania. Diagnoza psychologiczna polega na rozmowie psychologa z pacjentem, ale może też obejmować testy psychologiczne bądź zawierać konieczność przeprowadzenia badań lekarskich. Tak się dzieje zwłaszcza wtedy, kiedy problem pacjenta może być problemem neurologicznym, a także wtedy, kiedy trzeba oddzielić problemy fizyczne od psychicznych - część zaś problemów takich jak padaczka, erytrofobia czy dermatozy mogą zawierać sprzężone elementy fizyczne i psychiczne.

Psychologiczna pomoc - działanie

Po postawieniu diagnozy, która przedstawiana jest pacjentowi lub klientowi, psycholog proponuje dalsze etapy pracy, szacując jednocześnie własne możliwości pomocy pacjentowi. Nie zawsze psycholog będzie w stanie pacjentowi pomóc i psycholog profesjonalista musi umieć przyznać się przed pacjentem do tego, że dany problem przekracza jego kompetencje. Psycholog powinien tez ustalić z pacjentem cel jaki ma jego pomoc i efekty pomocy, jakie pacjent chce uzyskać. Skuteczna pomoc psychologiczna nie zawsze jest równoznaczna z psychoterapią, niekiedy wystarczy zaledwie kilka spotkań z psychologiem. Zdarzają się jednak też takie sytuacje, w których psycholog musi skierować pacjenta do psychiatry. Pomoc psychologa ma polegać na ułatwieniu pacjentowi zmiany, która jest konieczna do tego, by pacjent mógł prowadzić szczęśliwe i zadowalające go życie na poziomie psychicznym. Oczywiście, nie zawsze to "ułatwianie" jest dla pacjenta w trakcie uzyskiwania pomocy czytelne i jasne, proces radzenia sobie z kryzysem lub trudnościami psychologicznymi może być skomplikowany i bolesny - to więc, że psycholog wydaje się nam niemiły nie świadczy o tym, że nie jest profesjonalistą.

« powrót do: Artykuły psychologiczne